چایخانه هم زبان

تعداد بازدید: 737
مجموعه چایخانه هم زبان قالبی طنز دارد و بر مبنای کمدی موقعیت تولید شده، درباره پاسداشت زبان فارسی است . تهیه کننده: محمد رحیمی، کارگردان: علی عمرانی، نویسنده: نسیم خراشادی زاده

قسمت های برنامه

سه شنبه 13 خرداد 1399

سه شنبه 13 خرداد 1399

سه شنبه 13 خرداد 1399

دوشنبه 12 خرداد 1399

یک شنبه 11 خرداد 1399

چهارشنبه 7 خرداد 1399

سه شنبه 6 خرداد 1399

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399

دوشنبه 22 اردیبهشت 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما