چایخانه هم زبان

تعداد بازدید: 1013
مجموعه چایخانه هم زبان قالبی طنز دارد و بر مبنای کمدی موقعیت تولید شده، درباره پاسداشت زبان فارسی است . تهیه کننده: محمد رحیمی، کارگردان: علی عمرانی، نویسنده: نسیم خراشادی زاده

قسمت های برنامه

چهارشنبه 29 مرداد 1399

چهارشنبه 29 مرداد 1399

سه شنبه 21 مرداد 1399

دوشنبه 20 مرداد 1399

یک شنبه 19 مرداد 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما