امروز يك شنبه  30 تير 1398
جستجو
00:48
00:12 آروین
01:00
00:19 گردون همت
01:19
00:07 میان برنامه ها
01:26
00:05 پیام های بازرگانی
01:31
00:50بازپخش مجموعه داستانی بوی باران
02:21
00:06 پیام های بازرگانی
02:27
01:00 حیات وحش کانادا
03:27
00:06 میان برنامه ها
03:33
01:05 تسبیح صبا
04:38
00:03 میان برنامه ها
04:41
00:33 دست آفریده ها
05:14
00:35 در اعماق خلیج فارس
05:49
00:03 میان برنامه ها
05:52
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:02
00:05 پیام های بازگانی
06:07
00:55بازپخش مستند اقوام ایرانی
07:02
00:05 پیام های بازرگانی
07:07
00:05 شبستان
07:12
00:50 سفرنامه صبا
08:02
00:03 میان برنامه ها
08:05
00:05 پیام های بازرگانی
08:10
00:35 قصه رسیدن
08:45
00:12بازپخش آروین
08:57
00:03 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:05 میان برنامه ها
09:35
00:50بازپخش مجموعه داستانی دودکش
10:25
00:05 پیام های بازرگانی
10:30
00:20 جشن هزار ساله
10:50
00:05 میان برنامه ها
10:55
00:40زنده آفتاب شرقی
11:35
00:07 پیام های بازرگانی
11:42
12:57
00:08 میان برنامه ها
13:05
00:18 اذان
13:23
00:07 طرح قرآنی 1453
13:30
00:15زنده ویژه دهه کرامت
13:45
00:03 میان برنامه ها
13:48
00:05 یاری گران
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی بوی باران
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:10 میان برنامه ها
16:05
00:35 خانه ملت
16:40
00:10 میان برنامه ها
16:50
00:05 پیام های بازرگانی
16:55
00:25زنده کلاس یک
17:20
00:05 میان برنامه ها
17:25
00:05 پیام های بازرگانی
17:30
00:40 حجاب راه رستگاری
18:10
00:10 میان برنامه ها
18:20
00:30 درسهای از قرآن
18:50
00:10 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:10 مشارکتی بنادر
19:35
00:10 مشارکتی برکت
19:45
00:05 پیام های بازرگانی
19:50
00:40 خشت بهشت
20:30
00:08 میان برنامه ها
20:38
00:20 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی بوی باران
22:55
00:10 پیام های بازرگانی
23:05
00:12 شتاب
23:17
01:35 فیلم سینمایی شب
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;