امروز چهارشنبه  5 تير 1398
جستجو
00:45
00:05 پیام های بازرگانی
00:50
00:40بازپخش خشت بهشت
01:30
00:05 پیام های بازرگانی
01:35
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
02:25
00:04 پیام های بازرگانی
02:29
00:50 ساز و کار طبیعت
03:19
00:03 میان برنامه ها
03:22
01:20 تسبیح صبا
04:42
00:04 میان برنامه ها
04:46
00:30 زبان فارسی سرمایه ایران
05:16
00:30 جزایر سرزمین من
05:46
00:04 میان برنامه ها
05:50
00:05 میان برنامه ها
05:55
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:05
02:00زنده دعای ندبه
08:05
00:05 میان برنامه ها
08:10
00:05 پیام های بازرگانی
08:15
00:25 دست آفریده ها
08:40
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
09:30
00:05 پیام های بازرگانی
09:35
00:40 گزارش هفتگی
10:15
00:05 میان برنامه ها
10:20
00:50 طرحی برای فردا
11:10
00:05 میان برنامه ها
11:15
00:40 شما و سیما
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
01:00زنده ورزش و مردم
13:00
00:18 اذان
13:18
00:40زنده ورزش و مردم
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
15:50
00:10 پیام های بازرگانی
16:00
01:35 فیلم سینمایی شجاعت
17:35
00:10 میان برنامه ها
17:45
00:05 ایرانی که ندیده ایم
17:50
00:05 پیام های بازرگانی
17:55
00:20 چهل ستاره
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام های بازرگانی
19:20
00:10 مشارکتی بنادر
19:30
01:00 پرسپولیس تا شیکاگو
20:30
00:07 میان برنامه ها
20:37
00:15 اذان
20:52
00:06 خط امام
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
00:05 میان برنامه ها
23:10
01:30زنده مناظره
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;