امروز سه شنبه  4 تير 1398
جستجو
01:10
00:05 پیام های بازرگانی
01:15
00:12بازپخش آروین
01:27
00:03 میان برنامه ها
01:30
00:40بازپخش دستپخت
02:10
00:03 پیام های بازرگانی
02:13
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
03:03
00:03 پیام های بازرگانی
03:06
00:14 نگارستان ایران
03:20
00:02 میان برنامه ها
03:22
01:20 تسبیح صبا
04:42
00:04 میان برنامه ها
04:46
00:30 زبان فارسی سرمایه ایران
05:16
00:30 جزایر سرزمین من
05:46
00:04 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
07:00
00:05 پیام های بازرگانی
07:05
00:05 راز هستی
07:10
00:50 سفرنامه صبا
08:00
00:05 پیام های بازرگانی
08:05
00:50زنده سرزمین ما
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:05 میان برنامه ها
09:35
00:30 قصه های دریا
10:05
00:05 پیام های بازرگانی
10:10
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
11:00
00:05 میان برنامه ها
11:05
00:35زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
12:55
00:04 میان برنامه ها
12:59
00:18 اذان
13:17
00:04 میان برنامه ها
13:21
00:25 اردبیل دیار سبز
13:46
00:07 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب عید
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:35 خانه ملت
16:30
00:05 پیام های بازرگانی
16:35
00:10 میان برنامه ها
16:45
00:05 ایرانی که ندیده ایم
16:50
00:10 پیام های بازرگانی
17:00
00:25زنده کلاس یک
17:25
00:10 میان برنامه ها
17:35
00:05 پیام های بازرگانی
17:40
00:25 دست آفریده ها
18:05
00:15 برنامه مشارکتی
18:20
00:05 میان برنامه ها
18:25
00:30 درسهای از قرآن
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:10 مشارکتی بنادر
19:35
00:10 مشارکتی برکت
19:45
00:05 میان برنامه ها
19:50
00:40 خشت بهشت
20:30
00:07 میان برنامه ها
20:37
00:17 اذان
20:54
00:04 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی شب عید
23:00
00:10 پیام های بازرگانی
23:10
01:35 فیلم سینمایی همراه
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;