امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:40
00:05 میان برنامه ها
00:45
00:25 در امتداد فلق
01:10
00:10 شبستان
01:20
00:05 میان برنامه ها
01:25
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
02:15
00:05 میان برنامه ها
02:20
01:10 شگفتیهای طبیعت
03:30
00:04 میان برنامه ها
03:34
00:24 یک زندگی ساده
03:58
00:02 میان برنامه ها
04:00
01:20 تسبیح صبا
05:20
00:05 میان برنامه ها
05:25
00:25 نگارستان
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
08:00
00:10 پیام های بازرگانی
08:10
00:05 میان برنامه ها
08:15
00:35 قصه های دریا
08:50
00:10 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:35زنده حرف حساب
10:05
00:05 پیام های بازرگانی
10:10
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
11:00
00:05 پیام های بازرگانی
11:05
00:35زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
12:55
00:20 اذان
13:15
00:03 میان برنامه ها
13:18
00:30 قصه های دریا
13:48
00:10 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 سبد خانواده
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه ها
16:00
00:10 آروین
16:10
00:20 چهل ستاره
16:30
00:05 میان برنامه ها
16:35
00:10 میان برنامه تأمینی
16:45
00:05 پیام های بازرگانی
16:50
00:10 میان برنامه ها
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 ایرانی که ندیده ایم
17:35
00:05 میان برنامه ها
17:40
00:05 پیام های بازرگانی
17:45
01:00زنده فرمول یک
18:45
00:10 مشارکتی بنیاد برکت
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:15 مشارکتی هلال احمر
20:10
00:10 اذان
20:45
00:03 میان برنامه ها
20:48
00:10 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
22:55
00:10 پیام های بازرگانی
23:05
01:30زنده نگاه یک
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;