امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
01:05
00:03 میان برنامه ها
01:08
00:40بازپخش دستپخت
01:48
00:03 میان برنامه ها
01:51
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
02:41
00:03 میان برنامه ها
02:44
00:30 ایران دیاری برای تمام فصول
03:14
00:07 شبستان
03:21
00:03 میان برنامه ها
03:24
00:30 بازارهای سنتی
03:54
01:20 تسبیح صبا
05:14
00:05 میان برنامه ها
05:19
00:20بازپخش سیمای آبادی
05:39
00:05 راز هستی
05:44
00:06 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه ها
06:02
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
07:02
00:05 میان برنامه ها
07:07
00:53بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
08:00
00:05 میان برنامه ها
08:05
00:35 مستند ایران
08:40
00:15زنده راهیان نور
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
01:00زنده سرزمین ما
10:33
00:05 پیام های بازرگانی
10:38
00:04 میان برنامه ها
10:42
00:30 قصه رسیدن
11:12
00:05 پیام های بازرگانی
11:17
00:05 میان برنامه ها
11:22
00:40زنده آفتاب شرقی
12:02
00:06 میان برنامه ها
12:08
00:13 اذان
12:21
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 سبد خانواده
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 طلیعه
16:00
00:05 میان برنامه ها
16:05
16:20
00:05 میان برنامه ها
16:25
00:35 خانه ملت
17:00
00:05 میان برنامه ها
17:05
00:05 پیام های بازرگانی
17:10
00:25زنده کلاس یک
17:35
00:05 میان برنامه ها
17:40
00:05 پیام های بازرگانی
17:45
00:06 ایرانی که ندیده ایم
17:51
00:03 میان برنامه ها
17:54
00:30 درس هایی از قرآن
18:24
00:19 اذان
18:43
00:02 میان برنامه ها
18:45
00:10 برنامه مشارکتی
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:03 میان برنامه ها
19:28
00:10 مشارکتی بنادر
19:38
00:40 خشت بهشت
20:18
00:02 میان برنامه ها
20:20
00:30زنده اشعه ایکس
20:50
00:03 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی خاک گرم
22:55
00:05 میان برنامه ها
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
01:37 فیلم سینمایی معامله
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;