امروز سه شنبه  4 تير 1398
جستجو
01:05
00:40بازپخش دستپخت
01:45
00:03 میان برنامه ها
01:48
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
02:38
00:03 میان برنامه ها
02:41
00:30 ایران دیاری برای تمام فصول
03:11
00:02 میان برنامه ها
03:13
00:23 اوج هیجان
03:36
00:02 میان برنامه ها
03:38
00:26 بازارهای سنتی
04:04
01:20 تسبیح صبا
05:24
00:06 میان برنامه ها
05:30
00:15بازپخش سیمای آبادی
05:45
00:05 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه ها
06:02
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
07:02
00:05 میان برنامه ها
07:07
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
07:57
00:08 میان برنامه ها
08:05
00:20بازپخش چهل ستاره
08:25
00:30 مستند ایران
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
01:00زنده سرزمین ما
10:30
00:06 پیام های بازرگانی
10:36
00:06 میان برنامه ها
10:42
00:30 مستند ایران
11:12
00:06 پیام های بازرگانی
11:18
00:06 میان برنامه ها
11:24
00:40زنده آفتاب شرقی
12:04
00:05 میان برنامه ها
12:09
00:13 اذان
12:22
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:10 میان برنامه ها
16:05
00:10زنده کمیته امداد
16:15
00:35 خانه ملت
16:50
00:05 پیام های بازرگانی
16:55
00:10زنده کمیته امداد
17:05
00:05 میان برنامه ها
17:10
00:20 قصه رسیدن
17:30
00:05 پیام های بازرگانی
17:35
00:10زنده کمیته امداد
17:45
00:03 میان برنامه ها
17:48
00:30 درس هایی از قرآن
18:18
00:17 اذان
18:35
00:05 میان برنامه ها
18:40
00:10زنده کمیته امداد
18:50
00:05 گردشگری ایرانی
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:03 میان برنامه ها
19:28
00:10 مشارکتی بنادر
19:38
00:40 خشت بهشت
20:18
00:02 میان برنامه ها
20:20
00:30زنده اشعه ایکس
20:50
00:03 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی خاک گرم
22:55
00:05 میان برنامه ها
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
01:32 فیلم سینمایی سرداب خیابان هاتن گاردن
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;