امروز سه شنبه  4 تير 1398
جستجو
00:35
00:05 میان برنامه ها
00:40
00:07 شبستان
00:47
00:40بازپخش دستپخت
01:27
00:03 میان برنامه ها
01:30
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
02:20
00:03 میان برنامه ها
02:23
00:30 ایران دیاری برای تمام فصول
02:53
00:03 میان برنامه ها
02:56
00:44 حیات وحش هندوستان
03:40
00:02 میان برنامه ها
03:42
00:27 بازارهای سنتی
04:09
01:20 تسبیح صبا
05:29
00:03 میان برنامه ها
05:32
00:15بازپخش سیمای آبادی
05:47
00:03 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
08:00
00:05 میان برنامه ها
08:05
00:20 چهل ستاره
08:25
00:30 مستند ایران
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:40زنده حرف حساب
10:13
00:05 پیام های بازرگانی
10:18
00:05 میان برنامه ها
10:23
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
11:13
00:05 پیام های بازرگانی
11:18
00:05 میان برنامه ها
11:23
00:40زنده آفتاب شرقی
12:03
00:07 میان برنامه ها
12:10
00:13 اذان
12:23
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی خاک گرم
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 طلیعه
16:00
00:05 میان برنامه ها
16:05
00:30 چرا انقلاب
16:35
00:05 پیام های بازرگانی
16:40
16:55
00:05 پیام های بازرگانی
17:00
00:25زنده کلاس یک
17:25
00:05 گردشگری ایرانی
17:30
00:05 پیام های بازرگانی
17:35
00:20 چهل ستاره
17:55
00:15 دستاوردهای انقلاب
18:10
00:04 میان برنامه ها
18:14
00:19 اذان
18:33
00:05 پیام های بازرگانی
18:38
00:15زنده فرمول یک
18:53
00:02 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:15 هلال احمر
19:45
00:10 مشارکتی برکت
19:55
00:15 مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
20:10
00:03 میان برنامه ها
20:13
00:30زنده اشعه ایکس
20:43
00:05 علم وثروت
20:48
00:05 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی خاک گرم
22:55
00:05 میان برنامه ها
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
02:00زنده پایش
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;