امروز چهارشنبه  5 تير 1398
جستجو
00:25
00:05 میان برنامه ها
00:30
01:00بازپخش عزت
01:30
00:07 شبستان
01:37
00:06 میان برنامه ها
01:43
00:50بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
02:33
00:02 میان برنامه ها
02:35
00:30 هزار فامیل
03:05
00:02 میان برنامه ها
03:07
00:30 مستند ایران
03:37
00:02 میان برنامه ها
03:39
00:30 116 روز در نوفل لوشاتو
04:09
00:02 میان برنامه ها
04:11
00:20 نسیم بهشت
04:31
00:02 میان برنامه ها
04:33
01:30 تسبیح صبا
06:03
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:13
00:05 میان برنامه ها
06:18
00:36بازپخش در امتداد فلق
06:54
00:10 روز خدا
07:04
00:50 مستند طیبه
07:54
00:04 تیزر برنامه ها
07:58
00:20 ستایش نور
08:18
00:02 میان برنامه ها
08:20
00:30 سخنرانی مذهبی
08:50
00:05 میان بر نامه ها
08:55
00:05 تیزر برنامه ها
09:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
09:50
00:05 نماهنگ ویژه
09:55
01:32 فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه
11:27
00:05 میان برنامه
11:32
12:12
00:05 میان برنامه
12:17
00:20 اذان
12:37
00:06 میان برنامه ها
12:43
01:00بازپخش عزت
13:43
00:10 ویژه مداحی
13:53
00:05 نماهنگ ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه - تامینی
14:50
00:05 چهله بهار
14:55
00:50بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
15:45
00:30 سخنرانی ویژه ایام فاطمیه در بیت رهبری
16:15
00:05 میان برنامه ها
16:20
01:32 فیلم سینمایی ابوزینب
17:52
00:18 اذان
18:10
00:03 میان برنامه ها
18:13
00:20 ستایش نور
18:33
00:23زنده دعوت به راهپیمایی
18:56
00:04 میان برنامه ها
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:10 مشارکتی راه امید
19:38
01:15 دستهای خالی
20:53
00:05 پیام های بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه- تامینی
22:00
00:10 ویژه مداحی
22:10
00:05 نماهنگ ویژه
22:15
00:50 مجموعه داستانی خط تماس
23:05
00:05 نماهنگ ویژه
23:10
00:05 میان برنامه ها
23:15
01:10 به علاوه چهل
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;