امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
00:12
00:05 میان برنامه ها
00:17
00:40زنده خیابان جام جم
00:57
00:30بازپخش چرا انقلاب
01:27
00:02 میان برنامه ها
01:29
00:50بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
02:19
00:02 میان برنامه ها
02:21
00:30 هزار فامیل
02:51
00:02 میان برنامه ها
02:53
00:30 مستند ایران
03:23
00:02 میان برنامه ها
03:25
00:35 116 روز در نوفل لوشاتو
04:00
00:02 میان برنامه ها
04:02
00:30 نسیم بهشت
04:32
00:03 میان برنامه ها
04:35
01:30 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
00:50 مستند سیاره نا آرام
07:05
00:03 پیام های بازرکانی
07:08
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
08:08
00:10 میان برنامه ها
08:18
00:07 شبستان
08:25
00:30 سخنرانی مذهبی
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:55زنده سرزمین ما
10:28
00:45بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
11:13
00:02 میان برنامه ها
11:15
00:40زنده آفتاب شرقی
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
12:15
00:10 اذان
12:25
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 چهله بهار
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی خط تماس
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه ها
16:00
00:30زنده ویژه دهه فجر
16:30
00:05 میان برنامه ها
16:35
00:35 خانه ملت
17:10
00:10 میان برنامه ها
17:20
00:30 برنامه مشارکتی
17:50
00:20 اذان
18:10
00:03 پیام های بازرگانی
18:13
00:07 میان برنامه ها
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 طلیعه
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:10 مشارکتی بنادر
19:40
00:10 مشارکتی راه امید
19:50
00:05 برنامه مشارکتی
19:55
00:05 میان برنامه ها
20:00
00:50زنده درجه یک
20:50
00:03 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی خط تماس
22:55
00:02 نگی نگفتی
22:57
00:05 میان برنامه ها
23:02
00:05 پیام های بازرگانی
23:07
01:05 به علاوه چهل
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;