امروز يك شنبه  30 تير 1398
جستجو
00:38
00:15 میان برنامه ها
00:53
00:40بازپخش دستپخت
01:33
00:02 میان برنامه ها
01:35
00:50بازپخش مجموعه داستانی فوق سری
02:25
00:02 میان برنامه ها
02:27
00:38 در کنار فراعنه
03:05
00:02 میان برنامه ها
03:07
00:30 فوتبال ایرانی
03:37
00:02 میان برنامه ها
03:39
00:35 زبان فارسی
04:14
00:02 میان برنامه ها
04:16
00:25 شمیم بهشت
04:41
00:02 میان برنامه ها
04:43
01:22 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
07:00
00:02 پیام های بازرگانی
07:02
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
08:02
00:53بازپخش مجموعه داستانی فوق سری
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
01:00زنده سرزمین ما
10:30
00:05 پیام های بازرگانی
10:35
00:35بازپخش مساجد انقلاب
11:10
00:05 میان برنامه ها
11:15
00:40زنده آفتاب شرقی
11:55
00:05 میان برنامه ها
12:00
12:13
00:17 اذان
12:30
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 چهله بهار
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:55بازپخش مجموعه داستانی فوق سری
15:55
00:05 پیام های بازرگانی
16:00
00:07 میان برنامه ها
16:07
00:35 خانه ملت
16:42
00:05 پیام های بازرگانی
16:47
17:02
00:20 دستاوردهای انقلاب
17:22
00:09 میان برنامه ها
17:31
00:05 طلیعه
17:36
00:20 اذان
17:56
00:30 مستند
18:26
00:30 درسهایی از قرآن
18:56
00:04 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:03 پیام های بازرگانی
19:23
00:10 مشارکتی بنادر
19:33
00:02 نگی نگفتا
19:35
00:40 خشت بهشت
20:15
00:03 میان برنامه ها
20:18
00:30زنده اشعه ایکس
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:02 نگی نگفتیا
22:07
02:00 فیلم سینمایی شیار 143
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;