امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:38
00:15 میان برنامه ها
00:53
00:40بازپخش دستپخت
01:33
00:02 میان برنامه ها
01:35
00:50بازپخش مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
02:25
00:02 میان برنامه ها
02:27
00:45 نهضت امام خمینی (ره)
03:12
00:02 میان برنامه ها
03:14
00:30 فوتبال ایرانی
03:44
00:02 میان برنامه ها
03:46
00:30 زبان فارسی
04:16
00:02 میان برنامه ها
04:18
00:25 شمیم بهشت
04:43
00:02 میان برنامه ها
04:45
01:20 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
00:15بازپخش سیمای آبادی
06:30
00:05 میان برنامه ها
06:35
00:30بازپخش زیر زنگ
07:05
00:02 پیام های بازرگانی
07:07
01:00 خلاصه صبح بخیر ایران
08:07
00:03 پیام های بازرکانی
08:10
00:45بازپخش مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
01:00زنده سرزمین ما
10:30
00:03 پیام های بازرگانی
10:33
00:35بازپخش انقلاب مسجد
11:08
00:02 میان برنامه ها
11:10
00:40زنده آفتاب شرقی
11:50
00:05 میان برنامه ها
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
12:11
00:10 اذان
12:21
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 چهله بهار
14:55
00:05 پیام های بازرکانی
15:00
00:55بازپخش مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
15:55
00:05 پیام های بازرگانی
16:00
00:02بازپخش نگی نگفتی
16:02
00:05 میان برنامه ها
16:07
00:35 خانه ملت
16:42
00:03 پیام های بازرگانی
16:45
00:20 ویژه فدائیان اسلام
17:05
00:03 پیام های بازرگانی
17:08
00:25 روزهای دیکتاتور
17:33
00:17 اذان
17:50
00:30 روایت فتح
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 طلیعه
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:03 پیام های بازرگانی
19:23
00:10 مشارکتی بنادر
19:33
00:02 نگی نگفتا
19:35
00:40 خشت بهشت
20:15
00:03 میان برنامه ها
20:18
00:30زنده اشعه ایکس
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:02 نگی نگفتیا
22:07
00:50 مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
22:57
00:05 پیام های بازرگانی
23:02
01:55 فیلم سینمایی تشریفات
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;