امروز سه شنبه  29 مرداد 1398
جستجو
00:38
00:15 میان برنامه ها
00:53
00:20بازپخش چهل ستاره
01:13
00:15بازپخش سیمای آبادی
01:28
00:02 میان برنامه ها
01:30
00:50بازپخش مجموعه داستانی مینو
02:20
00:02 میان برنامه ها
02:22
00:45 نهضت امام خمینی (ره)
03:07
00:02 میان برنامه ها
03:09
00:30 فوتبال ایرانی
03:39
00:02 میان برنامه ها
03:41
00:35 زبان فارسی
04:16
00:02 میان برنامه ها
04:18
00:25 شمیم بهشت
04:43
00:02 میان برنامه ها
04:45
01:20 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
08:00
00:10 میان برنامه ها
08:10
00:30بازپخش زیر زنگ
08:40
00:15بازپخش چهل ستاره
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:40زنده حرف حساب
10:10
00:05 پیام های بازرگانی
10:15
00:50بازپخش مجموعه داستانی مینو
11:05
00:05 پیام های بازرگانی
11:10
00:40زنده آفتاب شرقی
11:50
00:05 میان برنامه ها
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
12:10
00:10 اذان
12:20
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 چله بهار
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:55بازپخش مجموعه داستانی مینو
15:55
00:05 پیام های بازرگانی
16:00
00:02بازپخش نگی نگفتیا
16:02
00:20 سپاه
16:22
00:30 زیر زنگ
16:52
00:05 پیام های بازرگانی
16:57
00:30 کارنامه صد
17:27
00:20 اذان
17:47
00:05 از کجا شروع کنیم
17:52
00:58زنده فرمول یک
18:50
00:05 طلیعه
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:02 نگی نگفتا
19:32
00:15 هلال احمر
19:47
00:10 پیام های بازرگانی
19:57
00:48 دستپخت
20:45
00:05 پیام های بازرگانی
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.معارف
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
00:40 مستند برگزیت
23:48
00:02 میان برنامه ها
23:50
00:56 آنچه گذشت
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;