امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:38
00:05 میان برنامه ها
00:43
00:46 سرزمین کهن
01:29
00:02 میان برنامه ها
01:31
00:50بازپخش مجموعه داستانی مینو
02:21
00:02 میان برنامه ها
02:23
00:30 فوتبال ایرانی
02:53
00:02 میان برنامه ها
02:55
00:45 مساجد ما تکبیر خواهند گفت
03:40
00:02 میان برنامه ها
03:42
00:35 زبان فارسی
04:17
00:02 میان برنامه ها
04:19
00:25 شمیم بهشت
04:44
00:02 میان برنامه ها
04:46
01:19 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
08:00
00:15 میان برنامه ها
08:15
00:35بازپخش آنچه گذشت
08:50
00:05 میان برنامه ها
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:40زنده حرف حساب
10:10
00:05 میان برنامه ها
10:15
00:50بازپخش مجموعه داستانی مینو
11:05
00:05 میان برنامه ها
11:10
00:40زنده آفتاب شرقی
11:50
00:05 میان برنامه ها
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
12:09
00:10 اذان
12:19
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرگانی
14:55
00:05 میان برنامه ها
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی مینو
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:02بازپخش نگی نگفتا
15:57
00:20 چهل ستاره
16:17
00:03 میان برنامه ها
16:20
00:05 پیام های بازرگانی
16:25
00:30 زیر زنگ
16:55
00:30 کارنامه صد
17:25
00:20 اذان
17:45
00:05 از کجا شروع کنیم
17:50
01:00زنده فرمول یک
18:50
00:05 طلیعه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:15 هلال احمر
19:45
00:10 پیام های بازرگانی
19:55
00:48 دستپخت
20:43
00:05 پیام های بازرگانی
20:48
00:05 علم وثروت
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی مینو
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.معارف
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30زنده نگاه یک
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;