امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
00:38
00:05 پیام های بازرگانی
00:43
00:40بازپخش دستپخت
01:23
00:05 میان برنامه ها
01:28
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
02:18
00:02 تیزر برنامه ها
02:20
00:02 میان برنامه ها
02:22
00:25 اوج هیجان
02:47
00:02 میان برنامه ها
02:49
00:40 جادوی کوهستان
03:29
00:02 میان برنامه ها
03:31
00:30 حیات وحش ایران
04:01
00:02 میان برنامه ها
04:03
00:25 مستند از نگاه دیگر
04:28
00:02 میان برنامه ها
04:30
01:30 تسبیح صبا
06:00
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:10
07:00
00:05 پیام های بازرگانی
07:05
00:45بازپخش مجموعه داستانی نجوا
07:50
00:05 پیام های بازرکانی
07:55
01:00زنده سفرنامه صبا
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
01:00زنده سرزمین ما
10:33
00:04 میان برنامه ها
10:37
00:30زنده نسخه
11:07
00:03 میان برنامه ها
11:10
01:00زنده آفتاب شرقی
12:10
00:08 پیام های بازرگانی
12:18
13:48
00:05 چهله بهار
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرکانی
14:55
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
15:45
00:02بازپخش نگی نگفتیا
15:47
00:15بازپخش سیمای آبادی
16:02
00:35 خانه ملت
16:37
00:03 پیام های بازرگانی
16:40
00:25زنده کلاس یک
17:05
00:20 اذان
17:25
00:05 میان برنامه ها
17:30
00:05 از کجا شروع کنیم
17:35
00:05 پیام های بازرگانی
17:40
00:30 روایت فتح
18:10
00:05 پیام های بازرگانی
18:15
00:05 میان برنامه ها
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:10 مشارکتی بنادر
19:35
00:40 خشت بهشت
20:15
00:03 میان برنامه ها
20:18
00:30زنده اشعه ایکس
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:02 نگی نگفتیا
22:07
01:52 فیلم سینمایی چرخه
23:59
00:05 پیام های بازرگانی
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;