امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
00:13
00:10 تیزر برنامه ها
00:23
00:05 میان برنامه ها
00:28
00:40بازپخش دستپخت
01:08
00:05 میان برنامه ها
01:13
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
02:03
00:11 تیزر برنامه ها
02:14
00:02 میان برنامه ها
02:16
00:25 اوج هیجان
02:41
00:02 میان برنامه ها
02:43
00:45 دریاهای درخشان
03:28
00:02 میان برنامه ها
03:30
00:30 حیات وحش ایران
04:00
00:02 میان برنامه ها
04:02
00:25 مستند از نگاه دیگر
04:27
00:02 میان برنامه ها
04:29
01:30 تسبیح صبا
05:59
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:09
00:01 تیزر برنامه ها
06:10
00:05 پیام بازرکانی
06:15
08:00
00:15 میان برنامه ها
08:15
00:30 دیار ماندگار
08:45
00:10 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45بازپخش مجموعه داستانی نجوا
10:18
00:05 میان برنامه ها
10:23
00:33زنده نسخه
10:56
00:04 میان برنامه ها
11:00
01:10زنده آفتاب شرقی
12:10
00:08 پیام های بازرگانی
12:18
13:48
00:05 چهله بهار
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرکانی
14:55
00:05 میان برنامه ها
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
15:50
00:03 پیام های بازرگانی
15:53
00:02بازپخش نگی نگفتیا
15:55
00:15 سگال
16:10
00:03 میان برنامه ها
16:13
00:20 برنامه کودک و نوجوان
16:33
00:05 پیام های بازرگانی
16:38
00:25زنده کلاس یک
17:03
00:02 میان برنامه ها
17:05
00:20 اذان
17:25
00:05 پیام های بازرگانی
17:30
00:07 داستان اراده
17:37
00:03 میان برنامه ها
17:40
00:05 از کجا شروع کنیم
17:45
00:05 پیام های بازرگانی
17:50
01:00زنده فرمول یک
18:50
00:05 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:10 راه آهن محور توسعه
19:40
00:05 میان برنامه ها
19:45
00:10 گام های بلند همدلی
19:55
00:13 مستند تامینی
20:08
00:05 پیام های بازرگانی
20:13
00:30زنده اشعه ایکس
20:43
00:05 علم وثروت
20:48
00:05 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی نجوا
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.اقتصاد
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30زنده پایش
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;