امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
00:38
00:05 میان برنامه ها
00:43
00:52بازپخش مستند پرواز
01:35
00:02 میان برنامه ها
01:37
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
02:27
00:02 میان برنامه ها
02:29
00:30 حیات وحش ایران
02:59
00:02 میان برنامه ها
03:01
00:40 شرق دیوار آفتاب
03:41
00:02 میان برنامه ها
03:43
00:25 یک زندگی ساده
04:08
00:02 میان برنامه ها
04:10
00:06 راز هستی
04:16
00:02 میان برنامه ها
04:18
00:03 راز هستی
04:21
01:30 تسبیح صبا
05:51
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:01
00:04 راز هستی
06:05
00:05 یک پنجره
06:10
00:05 پیام های بازرکانی
06:15
08:00
00:15 میان برنامه ها
08:15
00:40زنده حرف حساب
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45بازپخش مجموعه داستانی نجوا
10:18
00:05 میان برنامه ها
10:23
00:28زنده نسخه
10:51
00:15زنده بسیج
11:06
01:04زنده آفتاب شرقی
12:10
00:08 پیام های بازرگانی
12:18
13:48
00:05 چهله بهار
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرگانی
14:55
00:05 میان برنامه ها
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:10 میان برنامه ها
16:05
00:20 تقریب
16:25
00:05 پیام های بازرگانی
16:30
00:30 کارنامه صد
17:00
00:07 میان برنامه ها
17:07
00:20 اذان
17:27
00:08 شبستان
17:35
00:05 پیام های بازرگانی
17:40
00:05 خلاصه حرف حساب
17:45
00:05 پیام های بازرگانی
17:50
01:00زنده فرمول یک
18:50
00:05 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:48 دستپخت
20:18
00:05 پیام های بازرگانی
20:23
00:03 میان برنامه ها
20:26
20:55
00:03 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی نجوا
22:55
00:03 تیزر برنامه ها
22:58
00:05 گ.معارف
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30زنده چشم روشنی
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;