امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:23
00:05 میان برنامه ها
00:28
00:40بازپخش مغناطیس
01:08
00:03 میان برنامه ها
01:11
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
02:01
00:03 میان برنامه ها
02:04
00:30 مستند ایران
02:34
00:02 میان برنامه ها
02:36
00:30 حسینیه شهداء
03:06
00:02 میان برنامه ها
03:08
00:30 دست آفریده ها
03:38
00:02 میان برنامه ها
03:40
00:25 یک زندگی ساده
04:05
00:02 میان برنامه ها
04:07
01:30 تسبیح صبا
05:37
00:02 میان برنامه ها
05:39
00:09 طرقه
05:48
00:02 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 نماهنگ های ویژه
06:02
00:35 حافظین حرم
06:37
00:02 میان برنامه ها
06:39
00:45 ضریح نور
07:24
00:02 میان برنامه ها
07:26
00:30بازپخش سرزمین آفتاب
07:56
00:02 میان برنامه ها
07:58
00:22بازپخش رضای رضوان
08:20
00:05 میان برنامه ها
08:25
00:40زنده سفرنامه صبا
09:05
00:05 نماهنگ های ویژه
09:10
00:45بازپخش مجموعه داستانی نجوا
09:55
00:05 میان برنامه ها
10:00
00:55زنده رواق
10:55
00:05 میان برنامه ها
11:00
01:10زنده آفتاب شرقی
12:10
00:05 نماهنگ های ویژه
12:15
01:33 فیلم سینمایی ولایت عشق
13:48
00:05 میان برنامه ها
13:53
00:05 نماهنگ های ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 نماهنگ ویژه
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
15:50
00:03 نماهنگ های ویژه
15:53
01:20 فیلم سینمایی
17:13
00:03 میان برنامه ها
17:16
00:20 اذان
17:36
00:04 پیام های بازرگانی
17:40
00:40 مغناطیس
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:30زنده رواق
20:00
00:03 میان برنامه ها
20:03
00:45زنده درجه یک
20:48
00:05 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
01:35 فیلم سینمایی ایپ من 3
23:40
00:05 پیام های بازرگانی
23:45
00:05 گ.اجتماعی
23:50
00:05 پیام های بازرگانی
23:55
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;