امروز پنج شنبه  29 فروردين 1398
جستجو
00:05
00:45 شور شیرین
00:50
00:05 میان برنامه
00:55
01:35بازپخش فیلم سینمایی شب دهم
02:30
00:05 میان برنامه
02:35
00:55 میراث مرثیه
03:30
00:04 میان برنامه
03:34
00:15 طرقه
03:49
00:03 میان برنامه
03:52
00:30 در امتداد فلق
04:22
00:05 میان برنامه
04:27
01:30 تسبیح صبا
05:57
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:07
02:00زنده دعای ندبه
08:07
00:15 طرقه
08:22
00:03 میان برنامه
08:25
00:35 سخنرانی مذهبی
09:00
00:04 نماهنگ ویژه
09:04
00:30 پس از واقعه
09:34
00:10 مداحی
09:44
00:04 میان برنامه
09:48
01:05 طرحی برای فردا
10:53
00:02 میان برنامه
10:55
01:15زنده مناظره
12:10
00:35 گزارش هفتگی
12:45
00:07 شما وسیما
12:52
00:14 اذان
13:06
00:33 شما وسیما
13:39
00:10 مداحی
13:49
00:03 میان برنامه
13:52
00:06 نماهنگ ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:10 مداحی
14:50
00:05 میان برنامه
14:55
00:40 عصر
15:35
00:05 میان برنامه
15:40
00:15 ویژه برنامه
15:55
00:05 نماهنگ ویژه
16:00
01:35 فیلم سینمایی شب دهم
17:35
00:25 ...
18:00
00:05 نماهنگ ویژه
18:05
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:45
00:10 مداحی
18:55
00:05 نماهنگ ویژه
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:02 نماهنگ ویژه
19:17
00:18 اذان
19:35
00:18 ...
19:53
00:05 میان برنامه
19:58
00:40 ویژه برنامه گروه معارف
20:38
00:10 مداحی
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 نماهنگ ویژه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 نماهنگ ویژه
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 تیزر برنامه ها
22:10
00:05 پیام بازرگانی
22:15
01:35 فیلم سینمایی ظهر روز دهم
23:50
00:05 نماهنگ ویژه
23:55
00:10 مداحی
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد
; ;