امروز پنج شنبه  29 فروردين 1398
جستجو
00:05
00:45 شور شیرین
00:50
00:05 پیام بازرکانی
00:55
00:50بازپخش مجموعه داستانی شب دهم
01:45
00:03 میان برنامه
01:48
00:50 ز دست عشق در عالم هیاهوست
02:38
00:03 میان برنامه
02:41
01:08 اشترانکوه
03:49
00:03 میان برنامه
03:52
00:25 در امتداد فلق
04:17
00:05 میان برنامه
04:22
01:30 تسبیح صبا
05:52
00:08 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 مستند ایران
06:30
00:03 پیام بازرکانی
06:33
08:00
00:10 میان برنامه
08:10
00:05بازپخش شملک
08:15
00:35 سخنرانی مذهبی
08:50
00:05 پیام بازرگانی
08:55
00:05 تیزر برنامه ها
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45بازپخش مجموعه داستانی شب دهم
10:18
00:05 میان برنامه
10:23
00:30زنده نسخه
10:53
00:05 میان برنامه
10:58
00:55زنده آفتاب شرقی
11:53
00:07 پیام بازرگانی
12:00
12:58
00:19 اذان
13:17
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:15بازپخش سیمای آبادی
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:52 مجموعه داستانی شب دهم
15:57
00:05 پیام بازرگانی
16:02
00:03 تیزر برنامه ها
16:05
00:10 میان برنامه- تامینی
16:15
00:25 برنامه کودک و نوجوان
16:40
00:10 شبستان
16:50
00:05 از کجا شروع کنیم
16:55
00:05 پیام بازرگانی
17:00
00:30 کارنامه صد
17:30
00:05 تیزر برنامه ها
17:35
00:05 پیام بازرگانی
17:40
01:00زنده فرمول یک
18:40
00:05 تیزر برنامه ها
18:45
00:10 مداحی
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:19 اذان
19:44
00:09 ...
19:53
00:05 میان برنامه
19:58
00:40 ویژه برنامه گروه معارف
20:38
00:10 مداحی
20:48
00:05 علم و ثروت
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 پیام بازرگانی
22:10
00:05 تیزر برنامه ها
22:15
01:35 فیلم سینمایی تکیه برخورشید
23:50
00:03 تیزر برنامه ها
23:53
00:05 پیام بازرگانی
23:58
00:10 مداحی
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد
; ;