امروز جمعه  2 فروردين 1398
جستجو
00:20
00:02 میان برنامه
00:22
00:10 روز خدا
00:32
00:02 میان برنامه
00:34
00:23 حسینیه شهدا
00:57
00:03 نماهنگ ویژه
01:00
01:35 فیلم سینمایی چند قدم نزدیکتر
02:35
00:23 مساجد جامع ایران
02:58
00:10 خلوت دل
03:08
00:03 میان برنامه
03:11
01:30 تسبیح صبا
04:41
00:02 میان برنامه
04:43
00:58 خانه مهر
05:41
00:04 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:45 سیاره ناآرام
06:45
00:05 میان برنامه
06:50
00:35بازپخش در امتداد فلق
07:25
00:05 تیزر برنامه ها
07:30
00:05 نماهنگ ویژه
07:35
00:10 روز خدا
07:45
00:34 مستند ایران
08:19
00:05 میان برنامه
08:24
00:30بازپخش روایت فتح
08:54
00:45 سخنرانی مذهبی
09:39
00:05 نماهنگ ویژه
09:44
01:35 فیلم سینمایی یک قدم تا خدا
11:19
00:05 نماهنگ ویژه
11:24
01:40زنده ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)
13:04
00:20 اذان
13:24
00:30 مستند ویژه
13:54
00:04 نماهنگ ویژه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:55بازپخش مجموعه داستانی راه و بیراه
15:40
00:05 نماهنگ ویژه
15:45
00:10 شبستان
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
01:40 فیلم سینمایی به وقت رهایی
17:40
00:05 میان برنامه
17:45
00:03 تیزر برنامه ها
17:48
01:05 طرحی برای فردا
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 نماهنگ ویژه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:20 ویژه کودتای نوژه
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:30 در امتداد فلق
20:25
00:05 شبستان
20:30
00:08 میان برنامه
20:38
00:19 اذان
20:57
00:01 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرکانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی راه و بیراه
22:55
00:05 پیام بازرکانی
23:00
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد