امروز يك شنبه  30 تير 1398
جستجو
00:00
00:30 در امتداد فلق
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:10 یک پنجره
00:45
00:03 میان برنامه
00:48
00:50بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
01:38
00:03 میان برنامه
01:41
00:30بازپخش سخنرانی مذهبی
02:11
00:04 تیزر برنامه ها
02:15
02:20زنده ماه خدا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
01:00زنده ثقلین
05:40
00:05 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:10 رمضان در روستا
06:10
00:15 جوان بمانیم
06:25
00:02 تیزر برنامه ها
06:27
00:30بازپخش در امتداد فلق
06:57
00:03 پیام بازرگانی
07:00
08:27
00:03 پیام بازرگانی
08:30
00:25 سخنرانی مذهبی
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:50بازپخش مجموعه داستانی پایتخت 4
10:23
00:10 پیام بازرگانی
10:33
12:06
00:04 میان برنامه
12:10
01:00زنده آفتاب شرقی
13:10
00:05 میان برنامه
13:15
00:33زنده نسخه
13:48
00:05 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنا مه ها
14:40
00:08 مداحی ویژه
14:48
00:02 میان برنامه
14:50
00:05 پیام بازرگانی
14:55
00:55بازپخش مجموعه داستانی سر دلبران
15:50
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:10بازپخش تفسیر نهج البلا غه
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:30 برنامه کودک ونوجوان
16:45
00:05 پیام بازرکانی
16:50
00:05 میان برنامه
16:55
00:30 کارنامه صد
17:25
00:05 پیام بازرکانی
17:30
00:50 مجموعه داستانی پایتخت 4
18:20
00:03 میان برنامه
18:23
00:30 درس های از قرآن
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:55زنده ماه و ماهی
20:20
00:20 اذان
20:40
00:08 میان برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:06 پیام بازرکانی
21:51
00:03 میان برنامه
21:54
00:10 سخنان حضرت ایت ا... مکارم شیرازی
22:04
00:06 پیام بازرکانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی سر دلبران
23:00
00:05 پیام بازرکانی
23:05
00:50زنده دعوت
23:55
00:05 میان برنامه
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;