امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:10 یک پنجره
00:50
00:03 میان برنامه
00:53
01:00بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
01:53
00:03 میان برنامه
01:56
00:15 جوان بمانیم
02:11
00:04 تیزر برنامه ها
02:15
02:20زنده ماه خدا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
00:50 پارک ملی گلستان
05:30
00:15بازپخش سیمای آبادی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک ونوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
08:15
00:05 پیام بازرگانی
08:20
00:30 مستند ایران
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 راز هستی
09:33
00:43 مجموعه داستانی پرستاران
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
12:06
00:04 میان برنامه
12:10
01:00زنده آفتاب شرقی
13:10
00:05 میان برنامه
13:15
00:05 پیام بازرگانی
13:20
00:33زنده نسخه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:20 قانون و قضا
15:00
00:05 سبد خانواده
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:50 شکرستان
17:10
00:05 پیام بازرکانی
17:15
00:25 کارنامه صد
17:40
00:05 میان برنامه
17:45
00:15 میان برنامه - تامینی
18:00
00:05 میان برنامه
18:05
00:05 پیام بازرگانی
18:10
00:40 مستند ایران (تهران)
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:56زنده ماه و ماهی
20:21
00:20 اذان
20:41
00:05 علم و ثروت
20:46
00:04 میان برنامه
20:50
00:04 تیزر برنامه ها
20:54
00:04 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی ایران دخت
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
00:50زنده دعوت
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;