تعداد بازدید:104
تاریخ انتشار:1398/8/28

موفقیت سریال های شبکه یک از منظر بینندگان

76 درصد از بینندگان از سریال "پناه آخر" و 79 درصد مخاطبان از سریال "به رنگ خاک" ابراز رضایت داشتند.

براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی سریال ده قسمتی "پناه آخر" شبکه یک با ۱۴.۲ درصد بیننده در ماه آبان است که ۷۶.۵ درصد از مخاطبان درحد زیاد ازاین سریال رضایت داشته اند.

در این نظرسنجی از میان مخاطبان سریال "پناه آخر" ۸۷.۱ درصد از نظربازی هنرپیشه‌ها، ۷۷.۶ درصد از نظر آموزنده بودن، ۷۶.۷ درصد از نظرتیتراژ، ۷۳.۴ درصد از نظرجذابیت داستان و ۷۳.۳ درصد از نظر باورپذیربودن شخصیت‌ها، این سریال را درحد زیاد موفق دانسته اند. همچنین ۶۴.۷ درصد از مخاطبان "پناه آخر" ترتیب وقوع اتفاقات سریال را نیز مناسب ارزیابی کرده اند.

این نظرسنجی همچنین درکنارسریال‌هایی که پایان یافته اند، درباره شش قسمت ابتدایی سریال‌ "به رنگ خاک" شبکه یک نظرمردم را دریافت کرده است که براساس آن ۱۶.۷ درصد بیننده سریال "به رنگ خاک" شبکه یک بوده اند و ۷۹.۷ درصد از مخاطبان آن ازاین سریال درحد زیاد رضایت داشته اند.

سریال "به رنگ خاک" شبکه یک سریالی ۳۵ قسمتی است که تا دوشنبه ۲۷ آبان ۱۶ قسمت از آن روی آنتن رفته و ۱۹ قسمت آن باقی مانده است.

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما