دخترم نرگس

دختر نرگس / قسمت آخر / 7 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:474 تاریخ انتشار:شنبه 11 مرداد 1399 دختر نرگس / قسمت آخر / 7 مردادادامه...

دخترم نرگس / قسمت 26 / 6 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:1313 تاریخ انتشار:سه شنبه 7 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 26 / 6 مردادادامه...

دخترم نرگس / قسمت 26 / 6 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:368 تاریخ انتشار:سه شنبه 7 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 26 / 6 مردادادامه...

دخترم نرگس / قسمت 25 / 5 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:1120 تاریخ انتشار:دوشنبه 6 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 25 / 5 مردادادامه...

دخترم نرگس / قسمت 21 / 31 تیر

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:259 تاریخ انتشار:دوشنبه 6 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 21 / 31 تیرادامه...

در نشست رسانه ای سریال "دخترم نرگس" عنوان شد؛

نیاز به حمایت از ظرفیت های شهرستان ها در تولید مجموعه های تلویزیونی

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:121 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 مرداد 1399 در نشست رسانه ای سریال "دخترم نرگس" عنوان شد؛ادامه...

دخترم نرگس / قسمت 24 / 4 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:1056 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 24 / 4 مردادادامه...

گفتگوی بازیگران سریال"دخترم نرگس" با مخاطبان امروز

عوامل سازنده سریال «دخترم نرگس» امروز یک شنبه 5 مرداد در روابط عمومی رسانه ملی، از طریق تلفن‌های 162 پاسخگوی مخاطبان می‌شوند.

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:113 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 مرداد 1399 گفتگوی بازیگران سریال"دخترم نرگس" با مخاطبان امروزادامه...

دخترم نرگس / قسمت 22 / 1 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:967 تاریخ انتشار:شنبه 4 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 22 / 1 مردادادامه...

دخترم نرگس / قسمت 23 / 3 مرداد

مجموعه: دخترم نرگس تعداد بازدید:1178 تاریخ انتشار:شنبه 4 مرداد 1399 دخترم نرگس / قسمت 23 / 3 مردادادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما