جشنواره کار آفرینی

کارآفرین موفق تجهیزات پزشکی در شبکه یک

خسرومحمدلو، کارآفرین موفق ۶۰ساله در برنامه امروز جشنواره کارآفرینی از کارگاهی در زیرزمین تا ۲کارخانه تولید ابزار و تجهیزات جراحی می گوید.

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:22 تاریخ انتشار:چهارشنبه 5 آذر 1399 کارآفرین موفق تجهیزات پزشکی در شبکه یکادامه...

جشنواره کارآفرینی / 4 آذر

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:336 تاریخ انتشار:چهارشنبه 5 آذر 1399 جشنواره کارآفرینی / 4 آذرادامه...

جشنواره کار آفرینی / 3 آذر

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:465 تاریخ انتشار:سه شنبه 4 آذر 1399 جشنواره کار آفرینی / 3 آذرادامه...

جشنواره کارآفرینی / 2 آذر

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:391 تاریخ انتشار:دوشنبه 3 آذر 1399 جشنواره کارآفرینی / 2 آذرادامه...

جشنواره کار آفرینی / 11 آبان

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:970 تاریخ انتشار:دوشنبه 12 آبان 1399 جشنواره کار آفرینی / 11 آبانادامه...

جشنواره کارآفرینی / 10 آبان

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:361 تاریخ انتشار:دوشنبه 12 آبان 1399 جشنواره کارآفرینی / 10 آبانادامه...

جشنواره کارآفرینی / 6 آبان

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:315 تاریخ انتشار:شنبه 10 آبان 1399 جشنواره کارآفرینی / 6 آبانادامه...

جشنواره کارآفرینی / 5 آبان

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:436 تاریخ انتشار:سه شنبه 6 آبان 1399 جشنواره کارآفرینی / 5 آبانادامه...

جشنواره کارآفرینی / 3 آبان

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:522 تاریخ انتشار:دوشنبه 5 آبان 1399 جشنواره کارآفرینی / 3 آبانادامه...

جشنواره کارآفرینی / 29 مهر

مجموعه: جشنواره کار آفرینی تعداد بازدید:347 تاریخ انتشار:چهارشنبه 30 مهر 1399 جشنواره کارآفرینی / 29 مهرادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما