خشت بهشت

خشت بهشت / 4 فروردین

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:13 تاریخ انتشار:شنبه 6 اردیبهشت 1399 خشت بهشت / 4 فروردینادامه...

خشت بهشت / 1 اردیبهشت

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:31 تاریخ انتشار:چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 خشت بهشت / 1 اردیبهشتادامه...

خشت بهشت / 2 اردیبهشت

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:21 تاریخ انتشار:چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 خشت بهشت / 2 اردیبهشتادامه...

خشت بهشت / 31 فروردین

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:13 تاریخ انتشار:دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 خشت بهشت / 31 فروردینادامه...

خشت بهشت / 4 فروردین

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:121 تاریخ انتشار:سه شنبه 5 فروردین 1399 خشت بهشت / 4 فروردینادامه...

خشت بهشت / 5 اسفند

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:49 تاریخ انتشار:سه شنبه 6 اسفند 1398 خشت بهشت / 5 اسفندادامه...

خشت بهشت / 4 اسفند

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:22 تاریخ انتشار:دوشنبه 5 اسفند 1398 خشت بهشت / 4 اسفندادامه...

خشت بهشت

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:0 تاریخ انتشار:سه شنبه 27 آذر 1397 خشت بهشتادامه...

خشت بهشت

این مجموعه١٠٠٠ دقیقه اى سفری شاعرانه به آفاق است تا از نیاز قدسى بشر به تجربه و خلق زیبایى بگوید.

مجموعه: خشت بهشت تعداد بازدید:1218 تاریخ انتشار:چهارشنبه 30 آبان 1397 خشت بهشتادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما