اشعه ایکس

اشعه ایکس / 28 دی

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:84 تاریخ انتشار:یک شنبه 29 دی 1398 اشعه ایکس / 28 دیادامه...

"اشعه ایکس" روی تئاتر کشور

برنامه "اشعه ایکس" این هفته با موضوع  بررسی تئاتر امروز ایران پخش می شود.

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:18 تاریخ انتشار:چهارشنبه 25 دی 1398 "اشعه ایکس" روی تئاتر کشورادامه...

اشعه ایکس / 11 دی

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:70 تاریخ انتشار:شنبه 14 دی 1398 اشعه ایکس / 11 دیادامه...

اشعه ایکس _ 28 آبان 98

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:65 تاریخ انتشار:شنبه 2 آذر 1398 اشعه ایکس _ 28 آبان 98ادامه...

اشعه ایکس _ 17 آبان 98

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:57 تاریخ انتشار:جمعه 17 آبان 1398 اشعه ایکس _ 17 آبان 98ادامه...

اشعه ایکس _ 16 آبان 98

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:41 تاریخ انتشار:پنج شنبه 16 آبان 1398 اشعه ایکس _ 16 آبان 98ادامه...

دفاع  از مرزهای هوایی کشور از زبان خلبان جنگی در "اشعه ایکس"

برنامه "اشعه ایکس" این هفته میزبان خلبان و فرمانده گردان اف 14 ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس است.

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:68 تاریخ انتشار:سه شنبه 14 آبان 1398 دفاع  از مرزهای هوایی کشور از زبان خلبان جنگی در "اشعه ایکس"ادامه...

اشعه ایکس _ 10 آبان 98

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:56 تاریخ انتشار:جمعه 10 آبان 1398 اشعه ایکس _ 10 آبان 98ادامه...

جلوه های ویژه در "اشعه ایکس"

برنامه "اشعه ایکس" این هفته با موضوع جلوه های ویژه در سینما پخش می شود.

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:54 تاریخ انتشار:چهارشنبه 8 آبان 1398 جلوه های ویژه در "اشعه ایکس"ادامه...

اشعه ایکس _ 1 آبان 98

مجموعه: اشعه ایکس تعداد بازدید:60 تاریخ انتشار:چهارشنبه 1 آبان 1398 اشعه ایکس _ 1 آبان 98ادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما