گالری فیلم

تفاوت عفونت معمولی و کرونا برای کودکان

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:1 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 تفاوت عفونت معمولی و کرونا برای کودکانادامه...

جشنواره کار آفرینی/ 4 بهمن ماه

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:235 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 جشنواره کار آفرینی/ 4 بهمن ماهادامه...

قبلا عاشق کسی بودی؟

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:1 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 قبلا عاشق کسی بودی؟ادامه...

محموله ی مرموز و ایست بازرسی

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:1 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 محموله ی مرموز و ایست بازرسیادامه...

بوی دعوا میاد

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:1 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 بوی دعوا میادادامه...

دستپخت / 4 بهمن

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:66 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 دستپخت / 4 بهمنادامه...

ترامپ یک پدیده خاص!

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:81 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 ترامپ یک پدیده خاص!ادامه...

طراح فتنه 88 چه کسی بود؟

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:22 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 طراح فتنه 88 چه کسی بود؟ادامه...

صبح بخیر ایران/ 5 بهمن ماه

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:38 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 صبح بخیر ایران/ 5 بهمن ماهادامه...

آفتاب شرقی / 4 بهمن ماه

مجموعه: گالری فیلم تعداد بازدید:12 تاریخ انتشار:یک شنبه 5 بهمن 1399 آفتاب شرقی / 4 بهمن ماهادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما