همه ی علاقمندان به ته دیگ

تعداد بازدید: 840

دریافت

قسمت های برنامه

شنبه 8 شهریور 1399

شنبه 8 شهریور 1399

یک شنبه 2 شهریور 1399

یک شنبه 2 شهریور 1399

یک شنبه 2 شهریور 1399

پنج شنبه 30 مرداد 1399

سه شنبه 28 مرداد 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما