دکتربیژن صدری زاده رئیس انجمن بهداشت ایران: از واقعیت های ویروس کرونا می گوید

تعداد بازدید: 115

دریافت

قسمت های برنامه

چهارشنبه 14 اسفند 1398

یک شنبه 4 اسفند 1398

سه شنبه 17 دی 1398

یک شنبه 8 دی 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما