مقام معظم رهبری: حرکت اربعین "یک رسانه بی همتاست"

تاریخ انتشار:1398/7/24

  • تعداد بازدید: 9
  • دسته بندی: گالری فیلم
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما