مقام معظم رهبری: حرکت اربعین "یک رسانه بی همتاست"

تاریخ انتشار:1398/7/24

تعداد بازدید: 4
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما