ترور خاموش _ قسمت 27

تاریخ انتشار:1398/7/21

  • تعداد بازدید: 475
  • دسته بندی: ترور خاموش
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما