تئوری اروپا ی پاک؛ خاورمیانه آلوده

تاریخ انتشار:1398/6/25

  • تعداد بازدید: 38
  • دسته بندی: گالری فیلمترور خاموشفیلم و سریال
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما