آفتاب شرقی / 16 شهریور

تاریخ انتشار:1399/6/17

  • تعداد بازدید: 23
  • دسته بندی: آفتاب شرقی
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما