آثار و پیامدهای خشم در خانواده

تاریخ انتشار:1399/6/16

  • تعداد بازدید: 68
  • دسته بندی: گالری فیلمآفتاب شرقی
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما