دعوت / رمضان 99 / 28 اردیبهشت

تاریخ انتشار:1399/2/29

  • تعداد بازدید: 3237
  • دسته بندی: دعوت (رمضان ۹۹)
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما