مدیرشبکه یک در شورای سیاستگذاری چهره مردمی 98: حضرت آقا مطالبات چهره سازی از بین مردم را داشته اند.

تاریخ انتشار:1398/11/21

  • تعداد بازدید: 37
  • دسته بندی: گالری فیلم
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما