کاپیتان تیم ملی بوکس از دغدغه هایش می گوید

تاریخ انتشار:1398/11/1

  • تعداد بازدید: 19
  • دسته بندی: گالری فیلم
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما