مناظره / 19 دی / بخش یک

تاریخ انتشار:1398/10/21

  • تعداد بازدید: 85
  • دسته بندی: مناظره (سری جدید)
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما