عذرخواهی مجریان صبح بخیر ایران از استقلالی ها

تاریخ انتشار:1398/9/30

  • تعداد بازدید: 158
  • دسته بندی: گالری فیلماجتماعیصبح بخیر ایران
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما